ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Varhanní koncert na ukončení opravy varhan

       Ř í m s k o k a t o l i c k á   f a r n o s t   Č e r v e n á   V o d a

         pořádá v sobotu 24. srpna 2013 v 18 hodin v kostele sv. Matouše

      koncert varhaníka Marka Kozáka, vítěze mezinárodní soutěže Petra Ebena v Opavě v roce 2008

       a  Jany Kurečkové, sólistky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

      spoluúčinkují varhanáři Petr Strakoš  a Josef  Hroch a Eliška Hrochová

     Koncert je pořádán při příležitosti ukončení opravy chrámových varhan, vstupné je dobrovolné

 a výtěžek bude použit na pořízení píšťal do portálu varhan

     S r d e č n ě    z v o u   p o ř a d a t e l é !

Comments are closed.