ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Svědectví Jima Caviezela – představitele Krista ve filmu Umučení Krista od Mela Gibsona

Líbí se mi film Umučení Krista od Mela Gibsona. Mimo jiné proto, že Jim Caviezel zahrál Ježíše skutečně mistrovsky. Jakoby se v něm člověk setkal se samotným Kristem. Když jsem na Youtube shlédl svědectví tohoto herce, pochopil jsem. Je to velmi silné. Posuďte sami: zde: a zde:

Jacques Philippe ve své knize Najít si čas pro Boha píše, že středem Ježíšova lidství je jeho probodené srdce. Proto bylo otevřeno, aby se na nás mohla vylít Boží láska a abychom měli přístup k Bohu. Toto vylití Kristovy lásky ale nemůžeme skutečně přijmout, pokud se v našem srdci také neotevře rána. Jako v srdci Mariině.

Jim Caviezel ve filmu nebyl jen herec. Skrze svou modlitbu a přijetí utrpení byl spojen Kristovým utrpením, byl spojen s Ním. A tak v něm lidé mohli vidět Krista – jak o to prosil.

A o tom je lidský život. O tom je smysl utrpení. Bez něj jsme více či méně jen herci, kteří si hrají na křesťany. A právě přijetí kříže nás hlouběji spojuje s Kristem. Stáváme se opravdovými.

Přeji vám požehnané Velikonoce a radost z Kristova zmrtvýchvstání   O. Radek    

Comments are closed.