ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Setkání s Pavolem Strežem ve středu 22. 3. 2017 v Červené Vodě

Všechny srdečně zveme na setkání s Pavolem Strežem.

Program setkání:
17:00 mše svatá v kostele (příp. na faře v kapli)
17:40 modlitba chval
18:10 Přednáška Pavola Streža na téma Jak žít adoptovaný do Boží rodiny
Po skončení malé občerstvení na faře.
Pavol žije v Dolnom Kubíně na Slovensku spolu s manželkou Jankou a třemi dětmi. Je velmi populární zejména na Slovensku, kde má pravidelné pořady mimo jiné v katolické televizi Lux. V České republice vystoupil mimo jiné v rámci loňské Katolické charismatické obnovy v Brně.

Comments are closed.