ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Pouť do Koclířova a Svitav 6.6.2015

Letos v červnu oslaví Otec Václav Dolák – děkan svitavský a bývalý červenovodský farář, 50. narozeniny.  Ve farnosti jsme zorganizovali poutní zájezd do Koclířova, kde je Českomoravská Fatima. Je to klášter, v němž se pořádají  tak zvané první Mariánské soboty – adorace k získání plnomocných odpustků na přímluvu P. Marie podle fatimských přislíbení. Proto jsme se vydali právě na první červnovou sobotu na pouť spojenou s návštěvou Svitav, a tam jsme poblahopřáli Otci Václavovi k narozeninám. Z této pouti je ve fotogalerii několik fotografií. Jsou trochu pomíchané, ale  je tam několik obrázků z exteriéru kláštera v Koclířově, socha svatého papeže Jana Pavla II., záběry ze mše svaté sloužené Otcem Pavlem Dokládalem, a dále pak fotografie ze svitavské fary, kde jsme popřáli Otci Václavovi, poobjedvali a poseděli v příjemném chládku jinak horkého dne. Na stolech v průčelí jsou postaveny láhve mešního vína o němž nám něco řekli místní ministranti tak, jak to říkali návštěvníkům při příležitosti „Noci kostelů“ před týdnem, a pak jsme připili na zdraví. Na fotografiích jsou také dárky domova důchodců  – dort, který je vyzdoben podobou našeho kostela a soška svaté Zdislavy. Je zde také obrázek pergoly na posezení a konzumaci cukrářských výrobků z protější cukrárny v klášteře v Koclířově.

Comments are closed.