ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Pořad bohoslužeb ve farním kostele sv. Matouše v Červené Vodě

Štědrý den                           24.12.2011                  24:00

Boží hod vánoční                 25.12.2011                    9:00

Sv.Štěpána                          26.12.2011                    9:00

10:30 (Mlýnický Dvůr)

Sv. Silvestra                         31.12.2011                  16:00

Nový rok                               1.1.2012                        9:00

 

Požehnané prožití vánočních svátků

a hojnost milostí v celém nadcházejícím roce

přeje a vyprošuje

P. Radek  M a l á č,  farář

Comments are closed.