ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Noc kostelů 2017

Noc kostelů 9. 6. 2017

Moravský Karlov Kostel sv. Josefa Kalasánského

18:00 hodin Mše Svatá
19:00 hodin Zahájení programu
19:15 hodin Evangelizační divadlo a koncert – Salesiáni Ostrava
20:00 hodin Volná prohlídka kostela (kúr, oratoř, výstava ornátů)
21:00 hodin Koncert – Velký chrámový sbor Ruda nad Moravou