ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Noc kostelů 2016

kostelcv Program 1-1

Noc kostelů 2016 se konala 10.6.2016. Na začátek byla v 18:00 dětská mše svatá, po ní úvod a seznámení s historií kostela.

Děti z farního společenství nám zahrály divadlo s názvem Luční pohádka, bylo to moc pěkné.

Po divadle následovala volná prohlídka kostela, největší úspěch měl výstup na věž a možnost poklepat dřevěným kladívkem na zvony. Zajímavá byla též výstava kancionálů.

Classic Band Bludov zahráli krásné melodie s mariánskou tématikou. Po koncertě a občerstvení na faře se nám O. Miloš Pacher pokusil přiblížit téma Věda – Rozum – Víra.

Na závěr byl koncert skupiny Paprsky čerstvě přejmenované na GOOD WORK, překvapili nás  krásným nasvícením kostela a úžasnou atmosférou.

Noc kostelů končila asi ve 23:30, přišlo 80-90 lidí a většině se akce líbila.

Přiložené fotografie fotil pan Jaromír Dorňák.