ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Králičtí a červenovodští muzikanti obohatili tříkrálové bohoslužby

Na mši svaté na svátek Sv. Tří králů v červenovodském kostele zazpívali a zahráli muzikanti z Králík a Červené Vody. Koláž je z pohoštění na faře. Pro zvětšení klikni na obrázek!

 

Na svátek Sv. Tří králů zazpívali a zahráli králičtí a červenovodští muzikanti v místním kostele několik drobných vánočních skladeb. Koláž je z pohoštění na faře. Pro zvětšení obrázku klikni na obrázek!

Comments are closed.