ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Humanitární sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s farností v Červené Vodě

V Y H L A Š U J E

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

– letního a zimního ošacení, dámské, pánské a dětské obuvi
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční
– peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
– hraček

Věci které nám, prosím, nedávejte:

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem poškodí

Sbírka se uskuteční na římskokatolické faře jako obvykle a to v tyto dny
a hodiny:

15.5 až 17.5 2013 9.00 – 11,00 hodin 13.00 – 16,00 hodin

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za vaší pomoc!
Prosíme zároveň o příspěvek na Diakonii

Comments are closed.