ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Humanitární sbírka ošacení na DIAKONII

Jako každoročně proběhne i letos sbírka ošacení a podobných předmětů! Sbírat se bude v obecní garáži u kratšího paneláku a to ve dnech 31.3 . až 4.4.2014.

V pondělí 31.3. a v úterý 1.4. se bude sbírat pouze odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve středu 2.4.  se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve čtvrtek se sbírat nebude!  Konečně v pátek 4.4. se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 7.dubna by měla být sbírka odvezena do Broumova, není možno sbírku prodlužovat!!! Za pochopení a dodržení obvyklých zvyklostí ohledně zabalení a výběru sortimentu předem děkujeme.

 

Organizátoři sbírky

Comments are closed.