ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Farní buňky

Farní evangelizační buňky.

V naší farnosti od listopadu 2015 začaly svoji činnost evangelizační buňky. Jde o malé domácí skupinky lidí, které se pravidelně schází ke společným chválám, sdílení, četbě Písma a naslouchání slovu duchovního pastýře. Společně také prosí za jednotlivé úmysly a konkrétní potřeby. Má vést k vzájemnému růstu a prohloubení osobního vztahu s Kristem. V malé skupině mohou lidé lépe prožívat pocit sounáležitosti a poznat praktický život církve. Nejedná se o uzavřená společenství, ale buňky jsou otevřené pro ty, kteří potřebují a touží se setkat s Kristem.

Více informací se můžete dozvědět na: www.evangelizacnibunky.cz

 

ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod – 18.00 hod v červenovodském farním kostele.

Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem. Od 15:00 do 16:00 je přítomen kněz (není-li řečeno jinak) – možnost osobního rozhovoru či svátosti smíření.

 

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

 

Kontakt na vedoucí:

Připravované akce a odkazy: klikni zde: