ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Duchovní obnova v Lanškrouně

   Děkanství v Lanškrouně pořádá v rámci postní duchovní obnovy

   P o s t n í   r o z h o v o r y   s   J i ř ím   S t r a c h e m

   v pátek 8.3. 2013    v 18.30 hodin

  v sobotu 9.3. 2013  v 18.30 hodin

Rozhovory proběhnou v kostele sv. Václava.

Zakončení postních rozhovorů s panem režiserem proběhne při

nedělní mši sv. 10.3.2013 v 9.30 hodin u sv. Václava

 

Comments are closed.