ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Nezařazené

Pouť do Medžugorje 2014

Plakát pouť do Medžugorje net 14Přihláška Medžu net 14

Vánoční a novoroční přání

kol 6 001

Milostíplné a v lásce prožité svátky vánoční, a do nového roku 2014 mnoho Božího požehnání, zdraví, štěstí a také pokory

 přeje O. Radek  a pastorační i ekonomická rada farnosti

Na Horu Matky Boží se vrací duchovní správa

Po jednání zástupců královéhradecké diecese s řádem Redemptoristů a správci kláštera na Hoře Matky Boží u Králík dochází od 1.července 2013 k obnově duchovní správy. Rektorem se stává dosavadní biskupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecese P. Karel Moravec. Nový rektor oficielně převezme duchovní správu v neděli 28.července 2013 při mši svaté v 10 hodin. V neděli 18. srpna v 10 hodin pak nové uspořádání slavnostně stvrdí diecesní biskup Jan Vokál při obnovené hlavní pouti.

Varhanní koncert na ukončení opravy varhan

       Ř í m s k o k a t o l i c k á   f a r n o s t   Č e r v e n á   V o d a

         pořádá v sobotu 24. srpna 2013 v 18 hodin v kostele sv. Matouše

      koncert varhaníka Marka Kozáka, vítěze mezinárodní soutěže Petra Ebena v Opavě v roce 2008

       a  Jany Kurečkové, sólistky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

      spoluúčinkují varhanáři Petr Strakoš  a Josef  Hroch a Eliška Hrochová

     Koncert je pořádán při příležitosti ukončení opravy chrámových varhan, vstupné je dobrovolné

 a výtěžek bude použit na pořízení píšťal do portálu varhan

     S r d e č n ě    z v o u   p o ř a d a t e l é !

Humanitární sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s farností v Červené Vodě

V Y H L A Š U J E

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

– letního a zimního ošacení, dámské, pánské a dětské obuvi
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční
– peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
– hraček

Věci které nám, prosím, nedávejte:

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem poškodí

Sbírka se uskuteční na římskokatolické faře jako obvykle a to v tyto dny
a hodiny:

15.5 až 17.5 2013 9.00 – 11,00 hodin 13.00 – 16,00 hodin

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za vaší pomoc!
Prosíme zároveň o příspěvek na Diakonii

Bohoslužba na Hoře Matky Boží

 

pro zvětšení klikni!

 

bohoslužba

Duchovní obnova v Lanškrouně

   Děkanství v Lanškrouně pořádá v rámci postní duchovní obnovy

   P o s t n í   r o z h o v o r y   s   J i ř ím   S t r a c h e m

   v pátek 8.3. 2013    v 18.30 hodin

  v sobotu 9.3. 2013  v 18.30 hodin

Rozhovory proběhnou v kostele sv. Václava.

Zakončení postních rozhovorů s panem režiserem proběhne při

nedělní mši sv. 10.3.2013 v 9.30 hodin u sv. Václava

 

Pouť do Medžugorje

Přihláška Medžu net 13

 

 

Plakát pouť Medžu

S k a u t s k ý p l e s

Králičtí a červenovodští muzikanti obohatili tříkrálové bohoslužby

Na mši svaté na svátek Sv. Tří králů v červenovodském kostele zazpívali a zahráli muzikanti z Králík a Červené Vody. Koláž je z pohoštění na faře. Pro zvětšení klikni na obrázek!

 

Na svátek Sv. Tří králů zazpívali a zahráli králičtí a červenovodští muzikanti v místním kostele několik drobných vánočních skladeb. Koláž je z pohoštění na faře. Pro zvětšení obrázku klikni na obrázek!