ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Nezařazené

Vojtěch Kodet – přednáška Prokletí a požehnání

Přednáška zde: (klikni)

Noc kostelů 2017

Informace najdete zde

Svědectví Jima Caviezela – představitele Krista ve filmu Umučení Krista od Mela Gibsona

Líbí se mi film Umučení Krista od Mela Gibsona. Mimo jiné proto, že Jim Caviezel zahrál Ježíše skutečně mistrovsky. Jakoby se v něm člověk setkal se samotným Kristem. Když jsem na Youtube shlédl svědectví tohoto herce, pochopil jsem. Je to velmi silné. Posuďte sami: zde: a zde:

Jacques Philippe ve své knize Najít si čas pro Boha píše, že středem Ježíšova lidství je jeho probodené srdce. Proto bylo otevřeno, aby se na nás mohla vylít Boží láska a abychom měli přístup k Bohu. Toto vylití Kristovy lásky ale nemůžeme skutečně přijmout, pokud se v našem srdci také neotevře rána. Jako v srdci Mariině.

Jim Caviezel ve filmu nebyl jen herec. Skrze svou modlitbu a přijetí utrpení byl spojen Kristovým utrpením, byl spojen s Ním. A tak v něm lidé mohli vidět Krista – jak o to prosil.

A o tom je lidský život. O tom je smysl utrpení. Bez něj jsme více či méně jen herci, kteří si hrají na křesťany. A právě přijetí kříže nás hlouběji spojuje s Kristem. Stáváme se opravdovými.

Přeji vám požehnané Velikonoce a radost z Kristova zmrtvýchvstání   O. Radek    

Páteční mše zaměřené pro děti – otázky

Drazí rodiče, pokud jste s dětmi na mši byli a zapomněli si vzít lísteček s otázkami či ho ztratili, otázky jsou k nahlédnutí zde.

O. Radek Maláč

Setkání s Pavolem Strežem ve středu 22. 3. 2017 v Červené Vodě

Všechny srdečně zveme na setkání s Pavolem Strežem.

Program setkání:
17:00 mše svatá v kostele (příp. na faře v kapli)
17:40 modlitba chval
18:10 Přednáška Pavola Streža na téma Jak žít adoptovaný do Boží rodiny
Po skončení malé občerstvení na faře.
Pavol žije v Dolnom Kubíně na Slovensku spolu s manželkou Jankou a třemi dětmi. Je velmi populární zejména na Slovensku, kde má pravidelné pořady mimo jiné v katolické televizi Lux. V České republice vystoupil mimo jiné v rámci loňské Katolické charismatické obnovy v Brně.

Pouť do Medžugorje 2017

Plakát Medžu net 17         Přihláška Medžu net 17

Pouť do Medugorje 2016

Přihláška Medžu net 16    Plakát Medžu net 16

Pouť do Koclířova a Svitav 6.6.2015

Letos v červnu oslaví Otec Václav Dolák – děkan svitavský a bývalý červenovodský farář, 50. narozeniny.  Ve farnosti jsme zorganizovali poutní zájezd do Koclířova, kde je Českomoravská Fatima. Je to klášter, v němž se pořádají  tak zvané první Mariánské soboty – adorace k získání plnomocných odpustků na přímluvu P. Marie podle fatimských přislíbení. Proto jsme se vydali právě na první červnovou sobotu na pouť spojenou s návštěvou Svitav, a tam jsme poblahopřáli Otci Václavovi k narozeninám. Z této pouti je ve fotogalerii několik fotografií. Jsou trochu pomíchané, ale  je tam několik obrázků z exteriéru kláštera v Koclířově, socha svatého papeže Jana Pavla II., záběry ze mše svaté sloužené Otcem Pavlem Dokládalem, a dále pak fotografie ze svitavské fary, kde jsme popřáli Otci Václavovi, poobjedvali a poseděli v příjemném chládku jinak horkého dne. Na stolech v průčelí jsou postaveny láhve mešního vína o němž nám něco řekli místní ministranti tak, jak to říkali návštěvníkům při příležitosti „Noci kostelů“ před týdnem, a pak jsme připili na zdraví. Na fotografiích jsou také dárky domova důchodců  – dort, který je vyzdoben podobou našeho kostela a soška svaté Zdislavy. Je zde také obrázek pergoly na posezení a konzumaci cukrářských výrobků z protější cukrárny v klášteře v Koclířově.

Pouť do Medugorje 2015

Přihláška Medžu net 15        Přihláška-Medžu-net-151    Plakát-Medžu-net-15

K přihlášení použijte „Přihláška Madžu net 15“ , zde možno údaje doplnit, pokud se neotevře, použijte „Přihláška Medžu-net-151“, ten je však třeba vytisknout a doplnit ručně!

Humanitární sbírka ošacení na DIAKONII

Jako každoročně proběhne i letos sbírka ošacení a podobných předmětů! Sbírat se bude v obecní garáži u kratšího paneláku a to ve dnech 31.3 . až 4.4.2014.

V pondělí 31.3. a v úterý 1.4. se bude sbírat pouze odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve středu 2.4.  se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve čtvrtek se sbírat nebude!  Konečně v pátek 4.4. se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 7.dubna by měla být sbírka odvezena do Broumova, není možno sbírku prodlužovat!!! Za pochopení a dodržení obvyklých zvyklostí ohledně zabalení a výběru sortimentu předem děkujeme.

 

Organizátoři sbírky