ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Bohoslužby

Bohoslužby v kostele sv. Matouše v Červené Vodě

mše sv.

neděle

od 10:00 hodin

středa

od 18:00 hodin

čtvrtek

poslední čtvrtek v měsíci od 8:00 hodin

pátek

od 18:00 hodin

mše sv. pro děti

pátek

od 18:00 hodin

Růženec

středa

přede mší sv.

Adorace

každý čtvrtek 15:00 – 18:00 (není-li řečeno jinak – viz Aktuální rozpis mší). 

první pátek po mši svaté (asi 20 min).

pobožnosti podle liturgické doby

doba postní – křížová cesta

středa

půl hodiny přede mší sv.

pátek

po mši sv.

neděle

15:00 hodin

v květnu – májová pobožnost

 středa

po mši sv.

pátek

po mši sv.

 

neděle

od 18:30 hodin

 

Ostatní kostely

Domov důchodců ČV – kaple sv. Zdislavy

mše sv. v sobotu od 16 hodin (s nedělní platností) (pokud není řečeno jinak – viz Aktuální rozpis mší)

Mlýnický Dvůr – kostel Narození Panny Marie

mše sv. v první a třetí čtvrtek měsíce od 17:00 hodin (v letním období)

Moravský Karlov – kostel sv. Josefa Kalasánského

mše sv. pouze 2. čtvrtek v měsíci od 17 hodin (v letním období)

Jakubovice

mše sv. v neděli od 7:30 hodin

Písařov

mše sv. v neděli od 8:30 hodin a v pondělí od 16 hodin

Králíky

mše sv. v neděli od 8 hodin

Hora Matky Boží v Králíkách

Mše sv. v neděli od 10:00