ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Author Archive

Bohoslužba na Hoře Matky Boží

 

pro zvětšení klikni!

 

bohoslužba

Duchovní obnova v Lanškrouně

   Děkanství v Lanškrouně pořádá v rámci postní duchovní obnovy

   P o s t n í   r o z h o v o r y   s   J i ř ím   S t r a c h e m

   v pátek 8.3. 2013    v 18.30 hodin

  v sobotu 9.3. 2013  v 18.30 hodin

Rozhovory proběhnou v kostele sv. Václava.

Zakončení postních rozhovorů s panem režiserem proběhne při

nedělní mši sv. 10.3.2013 v 9.30 hodin u sv. Václava

 

Pouť do Medžugorje

Přihláška Medžu net 13

 

 

Plakát pouť Medžu

S k a u t s k ý p l e s

Králičtí a červenovodští muzikanti obohatili tříkrálové bohoslužby

Na mši svaté na svátek Sv. Tří králů v červenovodském kostele zazpívali a zahráli muzikanti z Králík a Červené Vody. Koláž je z pohoštění na faře. Pro zvětšení klikni na obrázek!

 

Na svátek Sv. Tří králů zazpívali a zahráli králičtí a červenovodští muzikanti v místním kostele několik drobných vánočních skladeb. Koláž je z pohoštění na faře. Pro zvětšení obrázku klikni na obrázek!

Požehnané vánoce

 

Požehnané,

 a plné lásky Boží,  

kterou tak málo vnímáme  

i lidské lásky,    

které nám tolik chybí,

prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v roce  2013

 

přeje O.Radek, farář

 

Šanovské vánoční zpívání

K fotoalbu z pouti na Křížovou horu

Stalo se již tradicí, že v neděli kolem svátku Proměnění Páně vycházíme na Křížovou horu kde stávala kaple zasvěcená Proměnění Páně. Dnes zde kromě půdorysu kaple a mramorového oltáře stojí i rozhledna. A v tom je velká symbolika. Pán Ježíš s Petrem, Jakubem a Janem vystoupili na vysokou horu. Učedníci jistě také viděli do velké dálky krajinu – velké stvořitelské dílo Boží. A zde slyšeli Boží hlas : “ Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ I nám se otvírá široký rozhled po kraji, a když vystoupíme dokonce na rozhlednu, zůstáváme v úžasu nad tou nádherou kterou Pán stvořil. Ať tedy skrze tento zážitek i nás, naši duši, promění!

Zemřel Mons Jan Kutáč, farář Vizovic

Při naší loňské pouti do Vizovic jsme se seznámili s místním duchovním správcem Mons Janem Kutáčem, který v sobotu 14.7. 2012 podlehl dlouhodobé nemoci.

J. Kutac parte

Šanovské pouťové zpívání