ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Author Archive

Noc kostelů 2017

Informace najdete zde

Pouť do Medugorje 2016

Přihláška Medžu net 16    Plakát Medžu net 16

Pouť do Koclířova a Svitav 6.6.2015

Letos v červnu oslaví Otec Václav Dolák – děkan svitavský a bývalý červenovodský farář, 50. narozeniny.  Ve farnosti jsme zorganizovali poutní zájezd do Koclířova, kde je Českomoravská Fatima. Je to klášter, v němž se pořádají  tak zvané první Mariánské soboty – adorace k získání plnomocných odpustků na přímluvu P. Marie podle fatimských přislíbení. Proto jsme se vydali právě na první červnovou sobotu na pouť spojenou s návštěvou Svitav, a tam jsme poblahopřáli Otci Václavovi k narozeninám. Z této pouti je ve fotogalerii několik fotografií. Jsou trochu pomíchané, ale  je tam několik obrázků z exteriéru kláštera v Koclířově, socha svatého papeže Jana Pavla II., záběry ze mše svaté sloužené Otcem Pavlem Dokládalem, a dále pak fotografie ze svitavské fary, kde jsme popřáli Otci Václavovi, poobjedvali a poseděli v příjemném chládku jinak horkého dne. Na stolech v průčelí jsou postaveny láhve mešního vína o němž nám něco řekli místní ministranti tak, jak to říkali návštěvníkům při příležitosti „Noci kostelů“ před týdnem, a pak jsme připili na zdraví. Na fotografiích jsou také dárky domova důchodců  – dort, který je vyzdoben podobou našeho kostela a soška svaté Zdislavy. Je zde také obrázek pergoly na posezení a konzumaci cukrářských výrobků z protější cukrárny v klášteře v Koclířově.

Pouť do Medugorje 2015

Přihláška Medžu net 15        Přihláška-Medžu-net-151    Plakát-Medžu-net-15

K přihlášení použijte „Přihláška Madžu net 15“ , zde možno údaje doplnit, pokud se neotevře, použijte „Přihláška Medžu-net-151“, ten je však třeba vytisknout a doplnit ručně!

Humanitární sbírka ošacení na DIAKONII

Jako každoročně proběhne i letos sbírka ošacení a podobných předmětů! Sbírat se bude v obecní garáži u kratšího paneláku a to ve dnech 31.3 . až 4.4.2014.

V pondělí 31.3. a v úterý 1.4. se bude sbírat pouze odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve středu 2.4.  se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve čtvrtek se sbírat nebude!  Konečně v pátek 4.4. se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 7.dubna by měla být sbírka odvezena do Broumova, není možno sbírku prodlužovat!!! Za pochopení a dodržení obvyklých zvyklostí ohledně zabalení a výběru sortimentu předem děkujeme.

 

Organizátoři sbírky

Pouť do Medžugorje 2014

Plakát pouť do Medžugorje net 14Přihláška Medžu net 14

Vánoční a novoroční přání

kol 6 001

Milostíplné a v lásce prožité svátky vánoční, a do nového roku 2014 mnoho Božího požehnání, zdraví, štěstí a také pokory

 přeje O. Radek  a pastorační i ekonomická rada farnosti

Na Horu Matky Boží se vrací duchovní správa

Po jednání zástupců královéhradecké diecese s řádem Redemptoristů a správci kláštera na Hoře Matky Boží u Králík dochází od 1.července 2013 k obnově duchovní správy. Rektorem se stává dosavadní biskupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecese P. Karel Moravec. Nový rektor oficielně převezme duchovní správu v neděli 28.července 2013 při mši svaté v 10 hodin. V neděli 18. srpna v 10 hodin pak nové uspořádání slavnostně stvrdí diecesní biskup Jan Vokál při obnovené hlavní pouti.

Varhanní koncert na ukončení opravy varhan

       Ř í m s k o k a t o l i c k á   f a r n o s t   Č e r v e n á   V o d a

         pořádá v sobotu 24. srpna 2013 v 18 hodin v kostele sv. Matouše

      koncert varhaníka Marka Kozáka, vítěze mezinárodní soutěže Petra Ebena v Opavě v roce 2008

       a  Jany Kurečkové, sólistky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

      spoluúčinkují varhanáři Petr Strakoš  a Josef  Hroch a Eliška Hrochová

     Koncert je pořádán při příležitosti ukončení opravy chrámových varhan, vstupné je dobrovolné

 a výtěžek bude použit na pořízení píšťal do portálu varhan

     S r d e č n ě    z v o u   p o ř a d a t e l é !

Humanitární sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s farností v Červené Vodě

V Y H L A Š U J E

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

– letního a zimního ošacení, dámské, pánské a dětské obuvi
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční
– peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
– hraček

Věci které nám, prosím, nedávejte:

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem poškodí

Sbírka se uskuteční na římskokatolické faře jako obvykle a to v tyto dny
a hodiny:

15.5 až 17.5 2013 9.00 – 11,00 hodin 13.00 – 16,00 hodin

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za vaší pomoc!
Prosíme zároveň o příspěvek na Diakonii