ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Archive for Duben 2017

Svědectví Jima Caviezela – představitele Krista ve filmu Umučení Krista od Mela Gibsona

Líbí se mi film Umučení Krista od Mela Gibsona. Mimo jiné proto, že Jim Caviezel zahrál Ježíše skutečně mistrovsky. Jakoby se v něm člověk setkal se samotným Kristem. Když jsem na Youtube shlédl svědectví tohoto herce, pochopil jsem. Je to velmi silné. Posuďte sami: zde: a zde:

Jacques Philippe ve své knize Najít si čas pro Boha píše, že středem Ježíšova lidství je jeho probodené srdce. Proto bylo otevřeno, aby se na nás mohla vylít Boží láska a abychom měli přístup k Bohu. Toto vylití Kristovy lásky ale nemůžeme skutečně přijmout, pokud se v našem srdci také neotevře rána. Jako v srdci Mariině.

Jim Caviezel ve filmu nebyl jen herec. Skrze svou modlitbu a přijetí utrpení byl spojen Kristovým utrpením, byl spojen s Ním. A tak v něm lidé mohli vidět Krista – jak o to prosil.

A o tom je lidský život. O tom je smysl utrpení. Bez něj jsme více či méně jen herci, kteří si hrají na křesťany. A právě přijetí kříže nás hlouběji spojuje s Kristem. Stáváme se opravdovými.

Přeji vám požehnané Velikonoce a radost z Kristova zmrtvýchvstání   O. Radek