ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Archive for Červen 2015

Pouť do Koclířova a Svitav 6.6.2015

Letos v červnu oslaví Otec Václav Dolák – děkan svitavský a bývalý červenovodský farář, 50. narozeniny.  Ve farnosti jsme zorganizovali poutní zájezd do Koclířova, kde je Českomoravská Fatima. Je to klášter, v němž se pořádají  tak zvané první Mariánské soboty – adorace k získání plnomocných odpustků na přímluvu P. Marie podle fatimských přislíbení. Proto jsme se vydali právě na první červnovou sobotu na pouť spojenou s návštěvou Svitav, a tam jsme poblahopřáli Otci Václavovi k narozeninám. Z této pouti je ve fotogalerii několik fotografií. Jsou trochu pomíchané, ale  je tam několik obrázků z exteriéru kláštera v Koclířově, socha svatého papeže Jana Pavla II., záběry ze mše svaté sloužené Otcem Pavlem Dokládalem, a dále pak fotografie ze svitavské fary, kde jsme popřáli Otci Václavovi, poobjedvali a poseděli v příjemném chládku jinak horkého dne. Na stolech v průčelí jsou postaveny láhve mešního vína o němž nám něco řekli místní ministranti tak, jak to říkali návštěvníkům při příležitosti „Noci kostelů“ před týdnem, a pak jsme připili na zdraví. Na fotografiích jsou také dárky domova důchodců  – dort, který je vyzdoben podobou našeho kostela a soška svaté Zdislavy. Je zde také obrázek pergoly na posezení a konzumaci cukrářských výrobků z protější cukrárny v klášteře v Koclířově.