ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Archive for Červenec 2013

Na Horu Matky Boží se vrací duchovní správa

Po jednání zástupců královéhradecké diecese s řádem Redemptoristů a správci kláštera na Hoře Matky Boží u Králík dochází od 1.července 2013 k obnově duchovní správy. Rektorem se stává dosavadní biskupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecese P. Karel Moravec. Nový rektor oficielně převezme duchovní správu v neděli 28.července 2013 při mši svaté v 10 hodin. V neděli 18. srpna v 10 hodin pak nové uspořádání slavnostně stvrdí diecesní biskup Jan Vokál při obnovené hlavní pouti.

Varhanní koncert na ukončení opravy varhan

       Ř í m s k o k a t o l i c k á   f a r n o s t   Č e r v e n á   V o d a

         pořádá v sobotu 24. srpna 2013 v 18 hodin v kostele sv. Matouše

      koncert varhaníka Marka Kozáka, vítěze mezinárodní soutěže Petra Ebena v Opavě v roce 2008

       a  Jany Kurečkové, sólistky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

      spoluúčinkují varhanáři Petr Strakoš  a Josef  Hroch a Eliška Hrochová

     Koncert je pořádán při příležitosti ukončení opravy chrámových varhan, vstupné je dobrovolné

 a výtěžek bude použit na pořízení píšťal do portálu varhan

     S r d e č n ě    z v o u   p o ř a d a t e l é !