ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Archive for Únor 2013

Bohoslužba na Hoře Matky Boží

 

pro zvětšení klikni!

 

bohoslužba

Duchovní obnova v Lanškrouně

   Děkanství v Lanškrouně pořádá v rámci postní duchovní obnovy

   P o s t n í   r o z h o v o r y   s   J i ř ím   S t r a c h e m

   v pátek 8.3. 2013    v 18.30 hodin

  v sobotu 9.3. 2013  v 18.30 hodin

Rozhovory proběhnou v kostele sv. Václava.

Zakončení postních rozhovorů s panem režiserem proběhne při

nedělní mši sv. 10.3.2013 v 9.30 hodin u sv. Václava

 

Pouť do Medžugorje

Přihláška Medžu net 13

 

 

Plakát pouť Medžu