ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Archive for Červenec 2012

Zemřel Mons Jan Kutáč, farář Vizovic

Při naší loňské pouti do Vizovic jsme se seznámili s místním duchovním správcem Mons Janem Kutáčem, který v sobotu 14.7. 2012 podlehl dlouhodobé nemoci.

J. Kutac parte

Šanovské pouťové zpívání

Mariánská pouť v Šanově

Pouť  v kostelíčku Nanebevzetí Panny Marie v Šanově

 

se bude konat v neděli 19.8. 2012

 

mše svatá začíná v 9,00 hodin

Pouť na Křížové hoře

              Na pouti na svátek Proměnění Páně

 

na Křížové hoře se sejdeme v neděli 5.srpna 2012

 

           Mše svatá bude sloužena v 10,3O hodin