ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Archive for Únor 2012

Sbírka oblečení na DIAKONII Broumov

Pouť do Medžugorje

Prihlaska Medzu Zabrezsko 12

Masopustní večer

      Červenovodské čilé babičky zvou farníky praktikující i nepraktikujíci k tradičnímu loučení s masopustem. Zatančit si mohou i starší, kteří příliš nefandí moderní hudbě, ale pobaví je spíše poctivá dechovka!