Pouť do Medugorje 2016

Přihláška Medžu net 16    Plakát Medžu net 16

Pouť do Koclířova a Svitav 6.6.2015

Letos v červnu oslaví Otec Václav Dolák – děkan svitavský a bývalý červenovodský farář, 50. narozeniny.  Ve farnosti jsme zorganizovali poutní zájezd do Koclířova, kde je Českomoravská Fatima. Je to klášter, v němž se pořádají  tak zvané první Mariánské soboty – adorace k získání plnomocných odpustků na přímluvu P. Marie podle fatimských přislíbení. Proto jsme se vydali právě na první červnovou sobotu na pouť spojenou s návštěvou Svitav, a tam jsme poblahopřáli Otci Václavovi k narozeninám. Z této pouti je ve fotogalerii několik fotografií. Jsou trochu pomíchané, ale  je tam několik obrázků z exteriéru kláštera v Koclířově, socha svatého papeže Jana Pavla II., záběry ze mše svaté sloužené Otcem Pavlem Dokládalem, a dále pak fotografie ze svitavské fary, kde jsme popřáli Otci Václavovi, poobjedvali a poseděli v příjemném chládku jinak horkého dne. Na stolech v průčelí jsou postaveny láhve mešního vína o němž nám něco řekli místní ministranti tak, jak to říkali návštěvníkům při příležitosti „Noci kostelů“ před týdnem, a pak jsme připili na zdraví. Na fotografiích jsou také dárky domova důchodců  – dort, který je vyzdoben podobou našeho kostela a soška svaté Zdislavy. Je zde také obrázek pergoly na posezení a konzumaci cukrářských výrobků z protější cukrárny v klášteře v Koclířově.

Pouť do Medugorje 2015

Přihláška Medžu net 15        Přihláška-Medžu-net-151    Plakát-Medžu-net-15

K přihlášení použijte „Přihláška Madžu net 15“ , zde možno údaje doplnit, pokud se neotevře, použijte „Přihláška Medžu-net-151“, ten je však třeba vytisknout a doplnit ručně!

Humanitární sbírka ošacení na DIAKONII

Jako každoročně proběhne i letos sbírka ošacení a podobných předmětů! Sbírat se bude v obecní garáži u kratšího paneláku a to ve dnech 31.3 . až 4.4.2014.

V pondělí 31.3. a v úterý 1.4. se bude sbírat pouze odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve středu 2.4.  se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve čtvrtek se sbírat nebude!  Konečně v pátek 4.4. se bude sbírat od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 7.dubna by měla být sbírka odvezena do Broumova, není možno sbírku prodlužovat!!! Za pochopení a dodržení obvyklých zvyklostí ohledně zabalení a výběru sortimentu předem děkujeme.

 

Organizátoři sbírky

Pouť do Medžugorje 2014

Plakát pouť do Medžugorje net 14Přihláška Medžu net 14

Vánoční a novoroční přání

kol 6 001

Milostíplné a v lásce prožité svátky vánoční, a do nového roku 2014 mnoho Božího požehnání, zdraví, štěstí a také pokory

 přeje O. Radek  a pastorační i ekonomická rada farnosti

Na Horu Matky Boží se vrací duchovní správa

Po jednání zástupců královéhradecké diecese s řádem Redemptoristů a správci kláštera na Hoře Matky Boží u Králík dochází od 1.července 2013 k obnově duchovní správy. Rektorem se stává dosavadní biskupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecese P. Karel Moravec. Nový rektor oficielně převezme duchovní správu v neděli 28.července 2013 při mši svaté v 10 hodin. V neděli 18. srpna v 10 hodin pak nové uspořádání slavnostně stvrdí diecesní biskup Jan Vokál při obnovené hlavní pouti.

Varhanní koncert na ukončení opravy varhan

       Ř í m s k o k a t o l i c k á   f a r n o s t   Č e r v e n á   V o d a

         pořádá v sobotu 24. srpna 2013 v 18 hodin v kostele sv. Matouše

      koncert varhaníka Marka Kozáka, vítěze mezinárodní soutěže Petra Ebena v Opavě v roce 2008

       a  Jany Kurečkové, sólistky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

      spoluúčinkují varhanáři Petr Strakoš  a Josef  Hroch a Eliška Hrochová

     Koncert je pořádán při příležitosti ukončení opravy chrámových varhan, vstupné je dobrovolné

 a výtěžek bude použit na pořízení píšťal do portálu varhan

     S r d e č n ě    z v o u   p o ř a d a t e l é !

Humanitární sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s farností v Červené Vodě

V Y H L A Š U J E

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

– letního a zimního ošacení, dámské, pánské a dětské obuvi
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční
– peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
– hraček

Věci které nám, prosím, nedávejte:

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem poškodí

Sbírka se uskuteční na římskokatolické faře jako obvykle a to v tyto dny
a hodiny:

15.5 až 17.5 2013 9.00 – 11,00 hodin 13.00 – 16,00 hodin

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za vaší pomoc!
Prosíme zároveň o příspěvek na Diakonii

Bohoslužba na Hoře Matky Boží

 

pro zvětšení klikni!

 

bohoslužba